Formacja Gartleya

Zobacz czym się charakteryzuje formacja Gartleya i jak uzyskać silne dodatkowe potwierdzenie tej formacji harmonicznej.

Formacja Gartleya

Układ harmoniczny Gartley opiera się o układ korekty prostej..

Układ Gartleya składa się z 3 fal z czego pierwsza określa kierunek.

To właśnie z godnie z odcinkiem fali XA będziemy zajmować swoje pozycje.

Formacja gartleya

Aby określić układ Gartleya należy wykorzystać do tego poziomy Fibbonaciego, rozciągając siatkę od punktu X do punktu A – czyli od samego dołka do szczytu (w przypadku układu wzrostowego).

Następnie określamy punk B oraz wierzchołek D.

W formacji Gartleya punkt B powinien wypadać na poziomie Fibo 61,8%.

Kolejnym punktem na jaki trzeba zwrócić uwagę to wierzchołek C – nie może on wybić wierzchołka A

Kolejny punk i zarazem najważniejszy w całym układzie jest punkt D. To właśnie na podstawie tego punktu podejmujemy decyzję o wejściu w rynek.

Punkt D musi wybić punkt B i wypada on na poziomie fibo 78.6%

 

Aby upewnić się że układ harmoniczny Gartleya jest silny możemy poszukać dodatkowych potwierdzeń:

  1. Geometrię odcinków AB i CD (AB=CD)
  2. Dodatkowe mierzenie zewnętrzne fali BC

 

Aby dokonać dodatkowego mierzenia zewnętrznego fali BC, należy rozciągnąć poziomy Fibbonaciego od punktu B do punktu C.

Kiedy rozciągniemy poziomy fibo pojawią się nam w okolicach punktu D dwa poziomy 127.2% lub 161.8%

Ważne aby dany współczynnik wypadł możliwie jak najbliżej punktu D wyznaczonego na poziomie 78.6% fali XA.

Formacja gartleya - dodatkowe mierzenie wewnetrzne
Formacja gartleya - doatkowe potwierdzenie

Formacja Gartleya – podsumowanie parametrów

B – 61.8%

D – 78.6%

Dodatkowe potwierdzenia:

BC – 127.2% lub 161.8%

Geometra fal AB=CD