Formacja nietoperza

Zobacz czym się charakteryzuje formacja nietoperza i jak uzyskać silne dodatkowe potwierdzenie tej formacji harmonicznej.

Formacja nietoperza (BAT)

Formacja harmoniczna nietoperza bardzo przypomina formacje Gartleya, ponieważ ona również opiera się o układ korekty prostej.

Formacja nietoperza

Układ harmoniczny nietoperza składa się z 3 fal oznaczonymi punktami XABCD z czego kierunek okresla nam odcinek XA. To wlaśnie na jego podstawie będziemy potem zajmowali swoje pozycje.

Aby określić układ nietoperza należy rozciągnąć siatkę poziomów Fibbonaciego od Puntu X do punktu A.

Kolejnym krokiem jest określenie wierzchołka B oraz najważniejszego wierzchołka jakim jest punkt D.

Zgodnie z założeniami formacji BAT punkt B powinien się znajdować na poziomie fibo 38.2% lub 50%.

Podobnie jak w formacji harmonicznej Gartley punkt C nie może nam wypić wierzchołka A!

Najważniejszym wierzchołkiem w układzie nietoperza jest oczywiście punkt D który powinien znajdować się na poziomie fibo 88.6%

 

Aby upewnić się że układ harmoniczny nietoperz (BAT) jest silny możemy poszukać dodatkowych potwierdzeń:

  1. Geometrię odcinków AB i CD (AB=CD)
  2. Dodatkowe mierzenie fali BC

 

Aby dokonać dodatkowego mierzenia zewnętrznego fali BC, należy rozciągnąć poziomy Fibbonaciego od punktu B do punktu C.

Kiedy rozciągniemy poziomy fibo pojawią się nam w okolicach punktu D dwa poziomy 200% lub 261.8%

Ważne aby dany współczynnik wypadł możliwie jak najbliżej punktu D wyznaczonego na poziomie 88.6% fali XA.

Formacja nietoperza (bat) - doatkowe mierzenie wewnetrzne
Formacja nietoperza - dodatkowe potwierdzenie

Formacja nietoperza (BAT) – podsumowanie parametrów

B – 38.2% lub 50%

D – 88.6%

Dodatkowe potwierdzenia:

BC – 200% lub 261.8%

AB=BC